Tekstit

Keskustelu lähetysmailla

Kuva
Tässä kuvitellussa keskustelussa on kaksi osapuolta:

Kaakkois-Aasiassa lähetystyössä oleva Mr. Roberts. Hän on koulutukseltaan luonnontieteilijä, joka on on uskoon tultuaan löytänyt uuden elämäntehtävän. Hän tutkinut mm. fossiileja, tietää jotain arkeologiastakin ja muinaisten sumerilaisten ym. kaksoisvirtojen maiden asukkaiden nuolenpääkirjoituksista. Hän on edelleen tieteeseen myönteisesti suhtautuva, mutta näkee nyt asiat uudesta näkökulmasta ja on nähnyt evankeliumin julistamisen vielä tarkeämmäksi kuin tieteellisen työnsä.Kristityksi kääntynyt 'alkuasukas' Kaakkois-Aasiasta, jolle Roberts oli antanut lempinimen Friday. Friday oli ensimmäinen Robertsin kautta uskoon tullut tällä kentällä ja uskoontulopäivä oli perjantai, siitä nimi. (Roberts on aina pitänyt Robinson Crusoe-kertomuksesta). Friday oli sitten lahjakkaaksi todettuna saanut paljon muutakin koulutusta jo yli kymmenen vuoden ajan. Nykytieteen saavutukset ovat alkaneet avautua hänelle ja nyt hän on törmännyt joihin…

Kuolema ja syntiinlankeemus

Kuva
Kun Raamattua tutkiva ihminen pohtii tieteellisen maailmankuvan mukaista näkemystä elämän pitkästä historiasta, yksi ensimmäisistä mieleennousevista kysymyksistä saattaa olla: "Eikö Raamattu opeta, että kaikki kuolema tuli maailmaan vasta syntiinlankeemuksen seurauksena?" Olen koonnut tähän joitain ajatuksia aiheesta. Käsittelen asiaa ensin melko kirjaimellisen Raamatuntulkinnan näkökulmasta, etsien teksteistä yksityiskohtia, jotka voisivat vastata kysymykseen. Loppuosassa otan hieman toisenlaisen näkökulman ja mietin enemmän kirjoitusten luonnetta, tyylilajia ja oleellista sanomaa.

Kuolema eläinkunnassa Herra Jumala asetti ihmiselle yhden kiellon: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,  mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".  Rangaistuksen ei mainita kohdistuvan eläimiin, niin että ne vasta siinä vaiheessa tulisivat 'kuoleman alaisiksi'. Adamille kyllä sanotaan "…

Riisu kengät, maa, jolla seisot on Herran...

Kuva
Rukouskokouksessa kesäpastorimme soitti meille Pekka Simojoen kappaleen 'Pyhän Kosketus'. Laulu puhutteli. Pastorimme puhui Herran lähelle tulemisesta, että muistaisimme ketä lähestymme... Itse ajattelin myös sitä, että sanoja voi soveltaa Raamatun Sanaan. Tieteellisen maailmankuvan myötä Raamatun arvostus on monin paikoin vähentynyt. Raamattu ei puhu meille tieteen kielellä. Mutta se puhuttelee toisella tavalla. Raamattukin on tavallaan tuo 'Pyhä maaperä'... 'Katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon en ymmärtää saata'. Ja sen Sanan ansiosta Jumalan pelloilla vilja kasvaa.

Riisu kengät, maa, jolla seisot on Herran,
pyhää ja puhdasta maata.
Katso ja kuuntele hiljaa,
vaikka paljon et ymmärtää saata.
Paina pääsi, maa, jolla seisot on Herran.
Hän itse puhuu ja kuulee,
koskettaa meitä kuin viljaa,
sillä Jumalan pelloilla tuulee.

Israelin valtiollinen ja hengellinen uudestisyntyminen

Israel on syntynyt ja syntymässä uudelleen silmiemme edessä. Valtiollinen uudestisyntyminen tapahtui vuonna 1948. Hengellinen uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että Israel löytää Messiaansa, Jeesuksen.  Valtiollisen uudestisyntymisen jälkeen messiaanisten juutalaisten määrä on lähtenyt kasvamaan merkittävästi:
Now there are an estimated 150 Jewish [messianic] congregations around Israel meeting in different languages. The number of believers is estimated to be around 20,000, growing exponentially from 1948 when 12 Jews who believed in Jesus could be counted, to 1987 when there were 3,000 and 1997 where there were 5,000. (Baptist Press, May 26, 2011) (Jotkut ovat esittäneet pienempiä arvioita, mutta ainakin luokkaa 10 000  pitäisi oleman.)

Ja nämä asiat on edeltäkäsin kirjoitettu Raamattuun! Lainaan tähän muutamia kohtia.

Jes. 49:12-23
12. Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta! 13. Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, sinä maa, puhjet…

John Walton ja Adam

John Walton analysoi hienosti oheisessa lainauksessa  (BioLogoksen sivuilta) Raamatun kertomusta Adamista. Erityisesti viimeisessä lainaamassani kappaleessa on mielestäni hienoja ajatuksia ihmisyyden ainutlaatuisuudesta.

Is the text claiming that Adam was formed from dust by the very hand of God, while the rest of us are born from a woman after a nine-month gestation period? Many assume this is the case. But such a view implies that the text asserts a supernatural theory of human origins for which there is no natural explanation or process involved. Again, the text cannot be making such a distinction, because the Israelites did not think in terms of these competing categories.
Alternatively, I suggest that just as Adam is introduced to us as one formed from dust, so we understand that we are all formed from dust, designed to be mortal and frail (Ps. 103:14; 1 Cor. 15:47-48). The text is not trying to tell us how Adam is different, but to tell us how we are all the same. In Ge…

Robin Collinsin historiallis-ideaalinen näkemys Aadamista ja Eevasta

Kuva
Raamatun syntiinlankeemuskertomusta on monin eri tavoin yritetty sovittaa yhteen  sen kanssa, mitä nykytieteen valossa tiedämme ihmisen historiasta. Robin Collinsin näkemystä kutsutaan tässä 'historiallis-ideaaliseksi', 'Historical-Ideal View of Adam and Eve', lyhennettynä 'HI'.

BioLogoksen sivuilla Ted Davis valottaa Robin Collinsin näkemyksiä artikkelisarjassa. Esittelen tässä joitain noista ajatuksista hyvin lyhyesti ja 'vapaana käännöksenä/väännöksenä'. Nämä ovat vain viitteitä, lopussa on linkit alkuperäisiin artikkeleihin.

HI-näkemyksen mukaan ihminen ei ole koskaan ollut paratiisinomaisissa oloissa. Siitä huolimatta Genesiksen lukuja 2-3 pidetään moniulotteisen rikkaina teologisessa mielessä. Paratiisikertomuksen ajatellaan ensinnäkin viestivän meille siitä, mikä ihmisen ja Jumalan suhde ideaalitilassa on. Toisekseen Aadam ja Eeva edustavat 'jokamiestä', kaikkia meitä sekä myös ensimmäistä hominidia tai hominidien ryhmää, joilla oli kyky…

Savesta astiaksi

Useissa Mesopotamian alueelta löydetyissä nuolenpääkirjoituksissa puhutaan ihmisen luomisesta ja tarkoituksesta.

Atrahasis-eepoksessa ihmisen luomisen syyksi esitetään pikkujumalien työn helpottaminen. Pikkujumalilla on kova työ kanavien, Eufratin ja Tigriksen kaivamisessa ym. ja ne valittavat tästä. Ea-jumala ehdottaa, että luodaan ihminen tekemään työt.  Ihmisen valmistamiseen käytetään Enki-jumalan toimittamaa savea johon sekoitetaan yhden surmattavan jumalan liha ja  veri.
They slaughtered Aw-ilu, who had the inspiration, in their assembly. Nintu mixed clay with his flesh and blood. That same god and man were thoroughly mixed in the clay. For the rest of the time they would hear the drum. From the flesh of the god the spirit remained. It would make the living know its sign. Enki ja Ninmah-kertomuksesssa on samantapainen juoni näiltä osin. Jumalten piti tehdä töitä, vain korkeimmat Jumalat olivat vapaat raadannasta. Lopulta pikkujumalat kokoontuivat valituksineen Enki-jumalan luo, j…