Tekstit

Taideteos ja kaavakuva

Kuva
Olin kuuntelemassa raamattuaiheista luentoa, jossa käsiteltiin ensimmäistä Mooseksen kirjaa, Genesistä. Kirja voidaan jakaa kahteen osaan: alkukertomukset (luvut 1-11) ja patriarkkakertomukset (Aabraham, Iisak, Jaakob jne.). Alkukertomukset maailman ja ihmisen luomisesta on vaikea sijoittaa ajallisesti ja tieteellisesti 'kartalle', mutta luennoitsija otti esille tutun vertauksen, mistä näkökulmasta asiaa voisi tarkastella. Ajatellaanpa kahta tapaa kuvata vaikkapa ihmistä - taiteilijan tekemä herkkä ja puhutteleva maalaus ja toisaalta tieteellisessä tarkoituksessa tehty kaavakuva:


Raamatun alkulukuja voi verrata maalaukseen, jossa halutaan välittää jotain muuta, kuin pelkästään teknistä asiatietoa. Tämä vertaus on mielestäni todella hyvä ja pisti taas ajattelemaan. Molemmat kuvaukset ovat totta, mutta kertovat asioista eri tavalla. Raamattu puhuu meille luomisen, syntiinlankeemuksen ja lunastuksen asioista niin, että voimme ymmärtää nämä asiat oikein hengellisestä näkökulmasta.…

Vaskikääme

Kuva
Muistan vielä uskoontulon ajoilta, kuinka eräs Raamatun kohta puhutteli erityisen voimakkaasti. Tai oikeastaan kaksi yhteenkuuluvaa kohtaa, toinen Uudesta Testamentista, toinen neljännestä Mooseksen kirjasta.


Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:13-14Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: "Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan." Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jok…

Elämän puun tie

Kuva
Raamatun kertomus paratiisista ja syntiinlankeemuksesta on syvällinen ja moniulotteinen, se puhuttelee aina uusilla tavoilla. Se muistuttaa tyylilajiltaan eräitä muinaisia nuolen­pää­kirjoi­tuksella savitauluihin talletettuja kertomuksia, joita on löytynyt Mesopotamiasta. Monet kertomuksen käyttämät kuvat, kuten puut ja käärme, ovat samankaltaisia. Nuo toiset kertomukset eivät kuitenkaan sopisi Raamattuun. Niiden antama kuva Jumalasta ei ole oikea, ja usein niissä kerrotaankin useista jumalista, joilla on varsin kummallisia luonteenpiirteitä. Raamatun kertomukseen sensijaan on tiivistetty erittäin tärkeitä opetuksia ihmisen ja Jumalan suhteesta. Se on 'Jumalan henkeyttämä' tai 'Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt', kuten 2. Tim. 3:16 sanoo Pyhien kirjoituksien olevan. Kreikankielisen alkutekstin sana on 'theopneustos' (theos = Jumala, pneuma = henki).

Hiljakkoin kävelylenkillä ja sen jälkeen taas tätä täyteen ladattua Raamatun kertomusta miettiessäni ajatuk…

Keskustelu lähetysmailla

Kuva
Tässä kuvitellussa keskustelussa on kaksi osapuolta:

Kaakkois-Aasiassa lähetystyössä oleva Mr. Roberts. Hän on koulutukseltaan luonnontieteilijä, joka on on uskoon tultuaan löytänyt uuden elämäntehtävän. Hän tutkinut mm. fossiileja, tietää jotain arkeologiastakin ja muinaisten sumerilaisten ym. kaksoisvirtojen maiden asukkaiden nuolenpääkirjoituksista. Hän on edelleen tieteeseen myönteisesti suhtautuva, mutta näkee nyt asiat uudesta näkökulmasta ja on nähnyt evankeliumin julistamisen vielä tarkeämmäksi kuin tieteellisen työnsä.Kristityksi kääntynyt 'alkuasukas' Kaakkois-Aasiasta, jolle Roberts oli antanut lempinimen Friday. Friday oli ensimmäinen Robertsin kautta uskoon tullut tällä kentällä ja uskoontulopäivä oli perjantai, siitä nimi. (Roberts on aina pitänyt Robinson Crusoe-kertomuksesta). Friday oli sitten lahjakkaaksi todettuna saanut paljon muutakin koulutusta jo yli kymmenen vuoden ajan. Nykytieteen saavutukset ovat alkaneet avautua hänelle ja nyt hän on törmännyt joihin…

Kuolema ja syntiinlankeemus

Kuva
Kun Raamattua tutkiva ihminen pohtii tieteellisen maailmankuvan mukaista näkemystä elämän pitkästä historiasta, yksi ensimmäisistä mieleennousevista kysymyksistä saattaa olla: "Eikö Raamattu opeta, että kaikki kuolema tuli maailmaan vasta syntiinlankeemuksen seurauksena?" Olen koonnut tähän joitain ajatuksia aiheesta. Käsittelen asiaa ensin melko kirjaimellisen Raamatuntulkinnan näkökulmasta, etsien teksteistä yksityiskohtia, jotka voisivat vastata kysymykseen. Loppuosassa otan hieman toisenlaisen näkökulman ja mietin enemmän kirjoitusten luonnetta, tyylilajia ja oleellista sanomaa.

Kuolema eläinkunnassa Herra Jumala asetti ihmiselle yhden kiellon: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,  mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".  Rangaistuksen ei mainita kohdistuvan eläimiin, niin että ne vasta siinä vaiheessa tulisivat 'kuoleman alaisiksi'. Adamille kyllä sanotaan "…

Riisu kengät, maa, jolla seisot on Herran...

Kuva
Rukouskokouksessa kesäpastorimme soitti meille Pekka Simojoen kappaleen 'Pyhän Kosketus'. Laulu puhutteli. Pastorimme puhui Herran lähelle tulemisesta, että muistaisimme ketä lähestymme... Itse ajattelin myös sitä, että sanoja voi soveltaa Raamatun Sanaan. Tieteellisen maailmankuvan myötä Raamatun arvostus on monin paikoin vähentynyt. Raamattu ei puhu meille tieteen kielellä. Mutta se puhuttelee toisella tavalla. Raamattukin on tavallaan tuo 'Pyhä maaperä'... 'Katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon en ymmärtää saata'. Ja sen Sanan ansiosta Jumalan pelloilla vilja kasvaa.

Riisu kengät, maa, jolla seisot on Herran,
pyhää ja puhdasta maata.
Katso ja kuuntele hiljaa,
vaikka paljon et ymmärtää saata.
Paina pääsi, maa, jolla seisot on Herran.
Hän itse puhuu ja kuulee,
koskettaa meitä kuin viljaa,
sillä Jumalan pelloilla tuulee.

Israelin valtiollinen ja hengellinen uudestisyntyminen

Israel on syntynyt ja syntymässä uudelleen silmiemme edessä. Valtiollinen uudestisyntyminen tapahtui vuonna 1948. Hengellinen uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että Israel löytää Messiaansa, Jeesuksen.  Valtiollisen uudestisyntymisen jälkeen messiaanisten juutalaisten määrä on lähtenyt kasvamaan merkittävästi:
Now there are an estimated 150 Jewish [messianic] congregations around Israel meeting in different languages. The number of believers is estimated to be around 20,000, growing exponentially from 1948 when 12 Jews who believed in Jesus could be counted, to 1987 when there were 3,000 and 1997 where there were 5,000. (Baptist Press, May 26, 2011) (Jotkut ovat esittäneet pienempiä arvioita, mutta ainakin luokkaa 10 000  pitäisi oleman.)

Ja nämä asiat on edeltäkäsin kirjoitettu Raamattuun! Lainaan tähän muutamia kohtia.

Jes. 49:12-23
12. Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta! 13. Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, sinä maa, puhjet…